Medisch pedicure praktijk Hazendans 06 54 670 503

  Manon Willemsen                           Uw voeten, Mijn zorg


Medisch pedicure praktijk Hazendans,
Corona Update 13 januari 2021 RIVM / PROVOET:

Als Medisch Pedicure mag ik vaste klanten blijven behandelen die in de volgende categorieën vallen:
Diabetisch,
Reumatisch én
Medische noodzaak.....
Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
Een hypertrofische nagel (schimmel/kalk nagel) die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.
Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening

U kunt zelf met mij, als vaste klant, contact opnemen voor een medische pedicure behandeling of ik neem contact met u op.

Vriendelijke groeten Manon
Samen zijn we sterk

Alle andere klanten, de reguliere,  zal ik bellen zodra ik weet dat ik uw voeten weer mag behandelen. Hopelijk is dat weer zo snel mogelijk.

Van harte welkom op mijn website !

Mijn naam is  Manon Willemsen, ik ben Medisch PedicureDe moderne, gelijkvloerse praktijk met gratis parkeren direct voor de deur  

 Het pedicure zijn is gelijk ook mijn hobby, ik doe het heel graag.

Diabetisch, reumatisch en risico voeten zijn mijn specialiteit maar daarnaast doe ik ook graag standaard pedicure behandeling met een mooie nagellak / gel lak of french pedicure.

Wat betekent medisch pedicure nu precies?


De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen.
Daarnaast voert de medisch pedicure ook specialistische behandelingen uit , zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (o.a. diabetes, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken o.a. ouderdom, verwaarlozing een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.


Afhankelijk van de klachten van de cliënt voert de medisch pedicure de passende specialistische behandeling uit. Zij kent de juiste technieken, materialen en werkvolgorde. Om locaties aan de voet drukvrij te leggen past ze anti-druktechnieken toe of vervaardigt ortheses. Zij brengt nagelprothesen aan en voert nagelreparaties uit.

Om de nagel te reguleren plaatst ze nagelbeugels. Ook is de medisch pedicure op de hoogte van de verschillende contra-indicaties, waarbij deze behandelingen juist niet mogen worden uitgevoerd. De specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. De medisch pedicure weet wanneer zij moet doorverwijzen naar andere disciplines, uiteraard via de desbetreffende huisarts.

De medisch pedicure is in staat om op adequate wijze kwaliteit-, veiligheid-, arbo-, en milieubeleid voor haar eigen bedrijf te ontwikkelen, hieraan richting te geven en het te borgen binnen haar bedrijf, zodat gewerkt wordt volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en procedures. Zij werkt op vakkundige wijze volgens de code van de voetverzorger van het HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten)


Vanaf 1 januari 2009 staan alle (medisch) pedicures, als zij aan de toelatingseisen voldoen, vermeld in het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP). Zorgverleners en consumenten kunnen hier gericht zoeken naar pedicures,gespecialiseerd in de zorg. Voor zorgverzekeraars biedt registratie in het KRP garantie voor de kwaliteit van de geregistreerde pedicures. Om geregistreerd te blijven in het KRP moet men binnen een periode van 3 jaar een bepaald aantal accreditatiepunten behalen. Dit houdt in dat de (medisch) pedicure gedurende deze 3 jaar verschillende seminars, congressen en workshops kan volgen, waaraan punten zullen worden toegekend.


Wat betekent aangesloten bij ProCert (KRP) ? 

Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

Transparant
Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicure beroep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

Kwaliteitsnormen:
Vakbekwaamheid: geformuleerd in het beroepscompetentieprofiel (bcp) Medisch Pedicure, of hier direct ondersteunend aan en passend binnen het (medische) karakter van het beroep.
​Branchevereisten: deze worden door de branche vastgesteld met als doel de beroepsattitude en beroepsuitoefening op een hoger niveau te brengen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen: richtlijnen en gewenste innovaties van het beroep.
Actualisatie van kennis en kunde: het kwaliteitsregister en daaruit voortvloeiend de toelatingsvoorwaarden, hebben tot doel het beroep continu aan te laten sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Kwaliteitsbewust handelen: binnen de normen van de branche als integraal onderdeel van de beroepsuitoefening teneinde een continue verbetering en borging van kwaliteit.